Störning, nedskräpning, matförgiftning etc.- lämna klagomål

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du till exempel anmäla olägenhet eller klagomål på:

 • Buller, exempelvis trafikbuller och buller från grannar
 • Inomhusmiljö i hyreslägenheter, exempelvis drag, temperatur och ohyra
 • Utomhusmiljö, exempelvis nedskräpning och lukt
 • Nedskräpning utanför den egna fastigheten
 • Hygieniska verksamheter, exempelvis bristande hygienrutiner i en fotvårdsverksamhet
 • Miljöfarliga verksamheter, exempelvis bristande hantering av olja i en verkstad
 • Misstänkt matförgiftning

Lämna synpunkter anonymt

Du kan vara anonym när du anmäler, men tänk på att du då inte kan få någon återkoppling i ärendet. I vissa fall kan vi inte utreda ditt ärende om du inte uppger din adress, till exempel om det rör din boendemiljö.

 • Starta e-tjänsten
 • Välj alternativet Gå vidare utan inloggning

(Om du ångrar dig har du möjlighet att ange dina kontaktuppgifter i e-tjänsten)

Vad händer sedan

När vi har tagit emot ditt klagomål tar vi kontakt med den som klagomålet är riktat mot. Vi hör av oss till dig om vi har några frågor eller för att återkoppla, förutsatt att du angett dina kontaktuppgifter. Vi kan komma att skicka en kopia på din anmälan till den ansvariga parten för störningen.

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Om du valt att logga in kan du spara och fortsätta vid ett senare tillfälle

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa