Nu gör vi det enklare för dig!

Vi samlar alla blanketter och e-tjänster här på minasidor.gagnef.se vilket är Gagnefs kommuns e-tjänsteplattform. E-tjänsterna kommer låta dig uträtta dina ärenden när och var det passar dig. På kontorstid, kvällar, helger, i din dator eller på din smartphone. Plattformen kommer att påminna om hur ärenden hanteras på exempelvis banker, Skatteverket och Försäkringskassan.

Ambitionen är att göra det enklare för dig att hitta och hantera blanketter och e-tjänster på kommunernas hemsidor. Genom plattformen minasidor.gagnef.se kommer du kunna hantera olika ansökningar, ha en dialog med handläggare samt få status för pågående ärenden i kommunen, allt samlat på ett ställe. Syftet är göra det så effektivt som möjligt samt underlätta och ge mer tid över till annat.

Mer information

Ansökan och ärenden
E-legitimation
Support
Webbläsare
Personuppgifter (GDPR)

 

Ansökan och ärenden

Vad är det för skillnad på en e-tjänst och en blankett?

En e-tjänst kan du göra när som helst på dygnet via en dator. Du fyller i uppgifterna som efterfrågas och skickar in den till oss direkt på webben. De flesta e-tjänster kräver också inloggning och signering med hjälp av e-legitimation. Eventuella bilagor kan du ladda upp och skicka in. Ärendet följer du sen via Mina sidor här på minasidor.gagnef.se
En blankett fyller du i för hand och vissa blanketter kan du fylla i på din dator. Blanketten skriver du ut och signerar med din underskrift. Sedan skickar du in den per post eller lämnar den till det kontor som ska handlägga ärendet.

Hur fungerar Spara-knappen?

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparar du din ansökan eller anmälan på en speciell plats där ingen annan kommer åt informationen eller kan ändra i den. När du vill fortsätta med din ansökan eller anmälan behöver du logga in i Mina sidor med hjälp av din e-legitimation, då vet vi att du är rätt person och du kan se alla dina ärenden på webbplatsen.
Så länge din ansökan eller anmälan bara är sparad och inte inskickad är det bara du som kan se den under Mina sidor, ditt egna utrymme på minasidor.gagnef.se där du kan se dina ärenden och uppgifter. Det är först när din ansökan är inskickad till kommunens elektroniska brevlåda som ditt ärende kan börja behandlas av oss. För att kunna skicka in din ansökan eller anmälan behöver du ha fyllt i alla de uppgifter som krävs. Det kan vara olika uppgifter beroende på vilken ansökan eller anmälan du fyller i och du kommer inte kunna gå vidare i e-tjänsten utan att fylla i det.

Hur vet jag att mitt ärende skickats iväg på rätt sätt?

I slutet av din ansökan eller anmälan så står det ”Tack för att du använder Gagnefs kommuns e-tjänster”. En bekräftelse på att du skickat in din ansökan eller anmälan kommer till den e-postadress som du skrivit in under Mina sidor. Du kan även följa ditt ärende under Mina sidor.

Varför kan jag inte se alla mina ärenden under Mina sidor?

Idag ligger inte samtliga av kommunens e-tjänster i samma plattform. För dessa e-tjänster måste du logga in på den specifika e-tjänsten för att kunna följa ditt ärende.

 

E-legitimation

Vad är en e-legitimation?

E-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, exempelvis körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. Läs mer på Skatteverkets hemsida om e-legitimation.

Varför måste jag ha en e-legitimation?

Vi måste vara säkra på att du är du när du skickar in en ansökan eller anmälan till oss. När du loggar in med e-legitimation så hämtas dina personuppgifter från Skatteverket. Det gör att du slipper fylla i dina uppgifter manuellt. När du sedan loggar in på Mina sidor så kan du även följa ditt ärende under hela handläggningsprocessen.

Vilken e-legitimation kan jag använda?

För de flesta av kommunens e-tjänster krävs att du har någon form av e-legitimation. minasidor.gagnef.se tillåter idag inloggning och signering med hjälp av Bank-ID eller Mobilt BankID.

Hur skaffar jag en e-legitimation?

E-legitimation får du genom din bank. På Skatteverkets hemsida hittar du samtliga utgivare av e-legitimation. För att skaffa e-legitimation så behöver du ett svenskt personnummer.

Jag har problem med att signera eller logga in i tjänsten med e-legitimation, vad gör jag då?

I första hand ska du testa din e-legitimation. Lyckas inte testet får du vända dig till den utgivare som utfärdat e-legitimationen, vanligtvis din bank. Det kan vara så att du inte har installerat någon e-legitimation eller giltighetstiden kan ha gått ut.

Om du har problem med signering via en mobiltelefon rekommenderar vi att du provar med en annan webbläsare i mobiltelefonen. Fungerar inte det rekommenderar vi att du gör ansökan via dator istället. För närvarande är det tyvärr problem med vissa webbläsare vilket vi inte kan påverka då problemet ligger hos Svensk e-identitet.

 

Support

Jag får upp ett felmeddelande, har försökt på nytt och kommer inte vidare, vad gör jag nu?

Kontakta oss så försöker vi hjälpa dig:

Var vänder jag mig om jag behöver mer information kring en viss tjänst?

I varje e-tjänst finns det information om var du kan vända dig för ytterligare hjälp kring blanketten eller e-tjänsten. 

 

Webbläsare

Stöder min webbläsare den här webbplatsen?

Den här webbplatsen och e-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare. Vi jobbar ständigt med att hålla en hög nivå på både gränssnitt och säkerhet på minasidor.gagnef.se. Detta kan innebära att vi slutar använda äldre versioner av webbläsare.

Om du har problem med din webbläsare, exempelvis får upp ”Sidan kan inte visas” eller annat felmeddelande så kan du behöva se över dina inställningar. Om sidan ser konstig ut (till exempel bilder visas inte, eller texter ligger i oordning), så kan det bero på ett kompatibilitetsproblem mellan din webbläsare och minasidor.gagnef.se.  Besök din webbläsares hemsida för mer information om hur du lägger till minasidor.gagnef.ser i din kompatibilitetsvylista.

Här hittar du information och support för de vanligaste webbläsarna:

Personuppgifter (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter.  

Vi hämtar dina uppgifter från folkbokföringsregistret och vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är skriven i Gagnefs kommun.

De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webbplats gagnef.se/personuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.