Installation av värmepumpsanläggning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du anmälan om installation av värmepump för bergvärme, ytjord och sjövärme. Handläggningstiden är upp till 2 veckor. Du kan läsa mer information om installation av värmepump på kommunens webbplats (öppnas i ny flik).

I din anmälan ska du ange

  • Teknisk information om värmepumpen

  • Entreprenörens kontaktuppgifter

Handläggningstid

  • Om borrhål placeras närmare än 10 meter från din fastighetsgräns har grannen har rätt att yttra sig vilket innebär längre handläggningstid

  • Om jordvärme anläggs i vattenskyddsområde krävs tillstånd vilket innebär längre handläggningstid

Att tänka på då du fyller i anmälan

  • Du kan spara din anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle
  • Påbörja aldrig en anmälningspliktig åtgärd innan du fått ett beslut från kommunen

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in.*
Du kan själv välja hur du vill göra anmälan. Välj mellan följande alternativ: 

► Alternativ 1 

  • Installatören fyller i ärendet och anger uppgifter till den sökande. En länk för att signera ärendet med e-legitimation (BankID) skickas automatiskt till den sökande. När den sökande har signerat skickas ärendet in till kommunen.

► Alternativ 2 

  • Sökande anger alla uppgifter i anmälan, även frågorna som är riktade till installatör/borrfirma.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa