Värmepumpsanläggning - anmälan/ ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du anmälan om installation av värmepump för bergvärme, ytjord och sjövärme.

Du kan läsa mer information om installation av värmepump på vår webbsida om värmepumpar (öppnas i ny flik). 

Information om kostnad för handläggningen finns på vår webbsida om avgifter.

Handläggningstiden är i normalfallet 1- 2 veckor. 

Uppgifter som du behöver för att fylla i anmälan:

  • Teknisk information om värmepumpen

  • Entreprenörens kontaktuppgifter

  • Uppgifter om hur borrkax tas om hand vid borrning

Orsaker till varför handläggningstiden ibland är längre

  • Ange placeringen av kollektor/borrhål så noggrant som möjligt i kartan. Om det är oklart behöver du skicka in en komplettering.
  • Om borrhål placeras närmare än 10 meter från din fastighetsgräns har grannen har rätt att yttra sig. 

  • Om jordvärme anläggs i vattenskyddsområde krävs tillstånd och en mer ingående prövning. 

  • Om det finns allmänna VA-ledningar med osäkert läge i närheten av där du tänkt lägga kollektorn så behöver Dala Vatten och Avfall mer tid att yttra sig.

Borrprotokoll

Ett ärende som gäller anmälan bergvärme avslutas inte förrän borrprotokoll har kommit in. Brunnsborraren ska skapa ett borrprotokoll åt uppdragsgivaren efter utförd borrning av energibrunn.
Miljö- och byggförvaltningen kommer att begära in det som komplettering.

Att tänka på då du fyller i anmälan

  • Du kan spara din anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle
  • Påbörja aldrig en anmälningspliktig åtgärd innan du fått ett beslut från kommunen

Vi rekommenderar att sökande alltid tar reda på var det finns ledningar på tomten. Använd t.ex. Ledningskollen

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa