Skolskjuts - Ansökan för grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Informationen som skickas in i tjänsten används för ett automatiserat beslut.

Om du får signeringsproblem och använder en  mobiltelefon rekommenderar vi att du provar med en annan webbläsare, alternativt gör ansökan via dator.

Vårdnadshavare till elever som har rätt till skolskjuts i grundskolan, med undantag för elever i grundsärskolan, ska ansöka en gång per läsår.  Förändras förutsättningarna under skolåret, till exempel på grund av flytt och/eller byte av skola, ska en ny ansökan göras.

Familjehemsplacerade elever, elever med tillfälligt personnummer och du som inte har möjlighet att ansöka digitalt hänvisas tills vidare att ansöka via blankett som finns att få på elevens skola.

Skyddad identitet

Du som behöver ansöka om skolskjuts för ditt barn och samtidigt har skyddad identitet eller har en pågående ansökan om skyddad identitet hos Skatteverket eller socialtjänsten ska INTE använda denna e-tjänst. Kontakta barnets skola för att få hjälp med din ansökan om skolskjuts.

Ansökan för kommande läsår

Ansökan ska göras under perioden 8-26 mars för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. Det går att ansöka om skolskjuts under hela året, men handläggningstiden kan bli något längre för ansökan inkommen utanför ansökningsperioden.

Är ni två vårdnadshavare behöver du ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren (e-post eller mobiltelefonnummer). Den andra vårdnadshavare behöver gå in i e-tjänsten och signera med sin e-legitimation.

Du kan läsa mer om skolskjuts och våra regler på vår webbplats,  gagnef.se/skolskjuts

Automatiserade beslut

Beslutet fattas på teknisk väg utifrån gällande skollag och skolskjutsreglemente med tillhörande bilaga. Vissa ansökningar hanteras manuellt av skolskjutshandläggare.

Om dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter

De uppgifter som du lämnar till Gagnefs kommun behandlas av oss för handläggning, administration och uppföljning av ditt ärende. Behandlingen utförs i vårt verksamhetssystem. Personuppgifter hanteras enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webbplats, gagnef.se/personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Stefan Eriksson
stefan.eriksson@gagnef.se
0241-15122

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@gagnef.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven är folkbokförd i kommunen
  • Fullständigt personnummer (ej tillfälligt)
  • Elevens vårdnadshavare har e-legitimation
  • Den som ansöker är registrerad som vårdnadshavare för eleven

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa