Avfall - eldning av trädgårdsavfall i samband med offentlig tillställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ryms även trädgårds- eller parkavfall.

Bestämmelserna innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas. 

Till följd av detta behöver de som vill anordna majbrasor ansöka om dispens enligt 3 kap. 19 a § avfallsförordningen. Dispens kan sökas för förbränning som sker i samband med sådana offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617), och görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Dispensen gäller för den mängd avfall (endast rent trädgårdsavfall)  samt tid och plats som uppges i ansökan.

Det kan vara svårt att ange mängden avfall, men i frågan om volym eller vikt går det bra att ange ungefär hur stor brasan kan vara. Uppskatta diametern och höjden. 

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa