Personalkostnadsbidrag Kultur och fritid - redovisning för utbetalning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hur redovisar föreningen?

Föreningen redovisar personalkostnaderna via denna e-tjänst och bifogar lönespecifikation eller faktura på tjänsteköp. Redovisa gärna löpande varje månad eller minst en gång per kvartal. Utbetalning sker direkt efter redovisning. Bidraget betalas endast ut under det kalenderår som personalkostnaden avser. 

Alternativt redovisar föreningen via per post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 

E-post: registrator@gagnef.se

Ange gärna bidragsbeslutets ärendenummer.

Obs ! Skicka inte underlag som innehåller personuppgifter via e-post eller andra alternativa digitala tjänster.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst

fritid@gagnef.se

Eva Rydén, kultur och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se

0241-152 08

Elisabeth Danielsson, föreningskonsulent
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa