Frivilligt socialt arbete - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för uppdrag inom socialtjänsten, såsom att vara kontaktperson för barn och unga eller för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. 

Kontaktfamilj eller kontaktperson

Som kontaktfamilj eller kontaktperson finns du till hands och delar din vardag med barn och ungdomar som av sociala skäl behöver någon annan viktig vuxen utanför sin familj. Dessa uppdrag har stöd i Socialtjänstlagen – SoL.

Stöd någon med funktionsnedsättning (kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj)

Socialtjänsten har flera meningsfulla uppdrag för dig som kan avsätta tid varje vecka eller månad för att stödja en person med funktionsnedsättning och dennes familj. Du kan till exempel ta ett uppdrag som kontaktperson, ledsagare, avlösare eller stödfamilj. Dessa uppdrag har stöd i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.

Mer information

Mer information om de olika uppdragen finns på Socialstyrelsen webbplats. Skicka gärna in en intresseanmälan så kontaktar vi dig för att berätta mera. Du får ersättning för dina insatser.

Min insats - Vill du göra en insats för ett barn?  (Socialstyrelsen)

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

  • Frågor markerade med en stjärna (*) är obligatoriska
  • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt. Efter avslutat ärende gallras det automatiskt efter 30 dagar.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa