Ekonomiskt bistånd - återansökan

LÄS MER

Ekonomiskt bistånd söks och prövas månadsvis och du behöver redovisa hela din ekonomiska situation vid varje ansökan.
Vid återansökan behöver du samla alla dina uppgifter kring inkomster och utgifter. Förbered kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal, intyg med mera i digital form (PDF, Word, JPG eller annat bildformat)

Om du är sambo, gift eller registrerad partner ska ni göra ansökan tillsammans. Det betyder att båda parters inkomster, tillgångar och utgifter ska redovisas. Följ anvisningarna i e-tjänsten.

Information som efterfrågas i e-tjänsten

 • Underlag för dina eller era inkomster
 • Kontoutdrag för senaste månaden
 • Underlag för dina eller era utgifter, exempelvis hyra, el, medicinkostnad, barnomsorg
 • Eventuella läkarintyg
 • Eventuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter från Arbetsförmedlingen

Att tänka på då du fyller i e-tjänsten

 • Alla fält måste fyllas i,  om du inte har någon inkomst eller utgift att redovisa ska du skriva 0 (noll) där belopp ska anges
 • Följ anvisningarna i e-tjänsten
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle
 • Har du frågor om e-tjänsten kontakta din handläggare

Hur följer jag mitt ärende?

Följ ditt ärende i e-tjänsten Ekonomiskt bistånd - återansökan, e-tjänsten når du  här via Mina sidor.

När din ansökan är färdigbehandlad får du ett sms eller e-postmeddelande. I e-tjänsten kan du se registrering av din eller er ansökan, utredningen, beräkningen, beslutet och den eventuella utbetalningen. Det är viktigt att du eller ni läser beslutet. Om det skulle vara ett avslag står det hur man överklagar beslutet.

Vid frågor om e-tjänsten eller frågor om ditt ärende kontakta din handläggare eller ring socialtjänstens reception.

Tel 0241-152 15

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation (BankID)
 • Underlag för dina eller era inkomster
 • Kontoutdrag för senaste månaden
 • Underlag för dina eller era utgifter
 • Eventuella läkarintyg
 • Eventuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter från Arbetsförmedlingen