LOK-stöd övrig förening - redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

LOK-stöd till övriga barn- och ungdomsföreningar

LOK-stödet är avsett att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

LOK-stöd kan sökas av fritids- och idrottsföreningar som har aktiva medlemmar under 20 år. Aktivitetsstödet gäller för planerade, ledarledda aktiviteter för barn/ungdomar mellan 3 och 25 år. En aktivitet ska pågå minst 45 minuter och ska ha minst tre deltagare förutom ledaren. Ledaren ska vara minst 13 år gammal. Bidraget utbetalas för antal deltagartillfällen för barn och unga 3–25 år.

Gagnefs kommun beslutade 2023 att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska kunna ansöka om kommunalt lokalt aktivitetsstöd för aktiviteter, också för barn i åldrarna 3–6 år. Bidrag för den nya åldersgruppen kommer att beräknas för aktiviteter genomförda från och med 1 juli 2023. Det innebär att första utbetalning av LOK-stöd även för åldrarna 3–6 blir 2025.

Aktivitetsstödet gäller för planerade, ledarledda aktiviteter för barn/ungdomar mellan 3 och 25 år. En aktivitet ska pågå minst 45 minuter och ska ha minst tre deltagare förutom ledaren. Ledaren ska vara minst 13 år gammal.

Hur redovisar föreningen?

Underlaget till LOK-stödet redovisas genom att skicka in sammanställningen av närvarodokumentationen i E-tjänsten. Sammanställningen innehåller aktivitet, antal sammankomster och deltagartillfällen för pojkar respektive flickor 3–25 år.

Uppgifterna tas sedan fram av kommunen som underlag när föreningen ansöker om verksamhetsbidrag.

Redovisningstillfällen

  • Senast 25 februari för aktiviteter genomförda 1 juli-31 december året innan
  • Senast 25 augusti för aktiviteter genomförda 1 januari-30 juni samma år

Föreningens närvarokort behöver inte skickas med redovisningen, men ska sparas i sju år enligt bokföringslagen. Om föreningen blir uttagen för kontroll kommer gamla närvarokort att begäras in.

Alternativt redovisar föreningen via blankett som skickas per post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 

E-post: registrator@gagnef.se

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

fritid@gagnef.se

Eva Rydén, kultur och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se

0241-152 08

Elisabeth Danielsson, föreningskonsulent
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa