Fastighet/byggnad - lämna klagomål

LÄS MER

Här lämnar du information/klagomål kopplade till en plats där du tror att någonting sker på ett felaktigt sätt.

Exempelvis:

  • När du upplever skymd sikt i en korsning av t ex träd, häckar eller snövall.
  • När du tror att en byggnation/åtgärd pågår utan tillstånd.
  • När du tycker en tomt är ovårdad. 

Läs mer om ovårdade och stökiga tomter på vår webbplats

Lämna synpunkter anonymt

  • Starta e-tjänsten
  • Välj alternativet Gå vidare utan inloggning

(Om du ångrar dig har du möjlighet att ange dina kontaktuppgifter i e-tjänsten)

Logga in via e-legitimation

Genom att logga in via e-legitimation kan information från skatteverket (bostadsadress m.m.) hämtas och du får möjlighet att spara ditt ärende och fortsätta vid ett annat tillfälle. Inloggning gör det även möjligt för handläggaren att föra dialog med dig via ditt ärende, t.ex. för att be om kompletterande information. 

  • Starta e-tjänsten
  • Välj alternativet Logga in och starta e-tjänsten

Vad händer sedan

Inkomna synpunkter registreras och hanteras som offentlig handling och kommer användas i kommunens kvalitetsarbete.

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

  • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
  • Om du valt att logga in kan du spara och fortsätta vid ett senare tillfälle

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa