Fritidshem - E-tjänster

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare:

  • Ansöka och ändra i ansökan till fritidshem
  • Lämna inkomstuppgift
  • Svara på platserbjudande
  • Säga upp plats (avsluta placering) på fritidshem*
  • Ändra dina kontaktuppgifter i kommunens barn- och elevregister

Om du avslutar din placering på fritidshem på grund av föräldraledighet eller arbetssökande är uppsägningstiden kortare än två månader. I dessa fall, vänligen skriv datum för den nya sysselsättningens första dag i fritextrutan ”Övrig info” i e-tjänsten. Vi justerar då avslutningsdatum manuellt. Görs inte detta gäller ordinarie uppsägningstid och regler.

Vi är tacksamma om du i första hand använder e-tjänsten för ovanstående ärenden. Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten finns motsvarande blanketter på vår webbplats Barn och utbildning

På vår webbplats finns det mer information om fritidshem.

Skyddad identitet, tillfälligt personnummer och fosterhem

För ärende som berör barn eller elev med skyddad identitet, tillfälligt personnummer eller placerade i fosterhem, ber vi vårdnadshavare / kontaktperson att använda motsvarande blankett som finns på vår webbplats Barn och utbildning

Frågor gällande placering eller inkomstuppgift

Handläggare Placeringar
placering@gagnef.se
0241-15499 Telefontid Må-Fr 08.00 – 09.30

 

Frågor om e-tjänsten

Eva Persson
eva.persson@gagnef.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fullständigt personnummer
  • Vårdnadshavaren har e-legitimation
  • Folkbokförd i Sverige
  • Den som ansöker är registrerad som vårdnadshavare för barn / elev