Förskola - E-tjänster

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare:

  • Ansöka och ändra i ansökan till förskola och pedagogisk omsorg
  • Lämna inkomstuppgift
  • Svara på platserbjudande
  • Säga upp plats (avsluta placering) på förskola och pedagogisk omsorg
  • Ändra dina kontaktuppgifter i kommunens barn- och elevregister

Vi är tacksamma om du i första hand använder e-tjänsten för ovanstående ärenden. Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten finns motsvarande blanketter på vår webbplats Barn och utbildning

På vår webbplats finns det mer information om förskola och pedagogisk omsorg.

Skyddad identitet, tillfälligt personnummer och fosterhem

För ärende som berör barn eller elev med skyddad identitet, tillfälligt personnummer eller placerade i fosterhem, ber vi vårdnadshavare / kontaktperson att använda motsvarande blankett som finns på vår webbplats Barn och utbildning

Frågor gällande placering eller inkomstuppgift

Handläggare Placeringar
placering@gagnef.se
0241-15499 Telefontid Må-Fr 08.00 – 09.30

 

Frågor om e-tjänsten

Eva Persson
eva.persson@gagnef.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fullständigt personnummer
  • Vårdnadshavaren har e-legitimation
  • Folkbokförd i Sverige
  • Den som ansöker är registrerad som vårdnadshavare för barn / elev