Eldstad - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal, är en anmälningspliktig åtgärd som kräver en skriftlig anmälan till kommunen. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från oss.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Att tänka på då du fyller i anmälan

  • Fyll i vad som blir nytt i ditt ärende, inte vad som redan finns.
  • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.
  • Påbörja aldrig en anmälningspliktig åtgärd innan du fått ett startbesked.

Frågor om lov, tillstånd och anmälan

Se byggnadsinspektörernas kontaktuppgifter på vår webbplats.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa