Bygg 06 - Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

LÄS MER

Har du fått brev där du får möjlighet att yttra dig om ett lov eller förhandsbesked?

Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.
Om du har frågor eller synpunkter som inte handlar om den sökta åtgärden, ska du istället höra av dig till oss på tfn 0241-151 00 eller miljo.byggnads@gagnef.se

Förutsättningar

Vi har skickat ut ett grannehörande till dig eftersom åtgärden som din granne vill göra antingen avviker från gällande detaljplan eller ligger utanför detaljplanelagt område. När du loggar in i e-tjänsten finns grannehörandet, tillsammans med tillhörande handlingar, tillgängligt. 

Ska du avge yttrande för ett företag eller organisation loggar du in i tjänsten med ditt privata bank-id men fyller sedan i företagets organisationsnummer samt kundnummer. Saknar du uppgifter om kundnummer kontakta  oss på kontaktuppgifterna ovan.

Vad händer när du har skickat in ditt svar?

När alla svar har kommit in och tiden för grannehörandet gått ut, kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för den aktuella fastigheten. Handläggaren kommer att ta ställning till om det går att bevilja lov eller förhandsbesked.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id