Bygg 02 - Komplettera ditt pågående byggärende

LÄS MER

Information till dig som ska komplettera ditt bygglovsärende

I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd. Det går också bra att lämna in andra typer av handlingar som du vill ha med i ditt ärende. 

Denna e-tjänst för "komplettering" ska inte användas vid "begäran om startbesked" eller "ansökan om slutbesked". Startbesked och slutbesked har egna e-tjänster, klicka på länkarna ovan för att komma dit.

Kontrollplan krävs alltid

Vid enklare åtgärder kan det dock räcka med en enklare kontrollplan. En plan där man intygar att åtgärd kommer att följa lovbeslutet liksom krav i gällande bygglagstiftning.

Du kan bli tvungen att komplettera handlingar

Du kan behöva  komplettera med fler handlingar och eller revidera redan bifogade handlingar. Det är handläggaren som avgör vilka handlingar som krävs och vad dessa ska innehålla för att vara korrekta underlag inför beslut.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id