Brister i webbplatsens tillgänglighet - rapportera

LÄS MER

Rapportera brister

Vill du rapportera brister i tillgänglighet på Gagnefs kommuns webbplats?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och är tacksamma för all hjälp med att upptäcka brister.

Vad händer sedan

Vi tar hand om dina synpunkter och tar in dem i vårt arbete med att förbättra vår publika webbplats.

Får jag svar?

Du får svar under förutsättning att du anger namn, adress och telefon eller e-post. Vill du vara anonym får du inget svar, men din synpunkt tas emot och handläggs på samma sätt som om du lämnat kontaktuppgifter.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Frågor om e-tjänsten

Stefan Eriksson
stefan.eriksson@gagnef.se
024115122

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi hämta uppgifter från andra system som t.ex. skatteverket och fylla i dessa uppgifter automatiskt. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Inloggning kräver e-legitimation (BankID) - Så här skaffar du BankID

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa