Autogiro - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från en persons konto till en utvald betalningsmottagare exempelvis kommunen. För att kunna betala via autogiro, måste den som betalar lämna sitt medgivande.

Om du saknar e-legitimation hänvisar vi till den blankett du kan ladda ner på vår webbplats, se Elektronisk faktura från Gagnefs kommun.

E-faktura

Det går även bra att betala via e-faktura vilket är effektivare och bättre för miljön - Elektronisk faktura från Gagnefs kommun

Information som efterfrågas i e-tjänsten

Alltid

  • Personuppgifter (till den som gör anmälan)
  • Kontaktuppgifter (namn, personnummer, e-post, telefon)
  • Kontouppgifter (bankkonto och bank)
  • Fakturamottagare

Vid anmälan åt någon annan

  • Fullmakt

Att tänka på då du använder e-tjänsten

  • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
  • Du spara din anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (BankID)
  • Bankkonto
  • Ev. fullmakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa