Bergvärmeanläggning - yttrande

LÄS MER

När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes anmälningshandlingar (anmälningsblankett och tomtkarta).

När en värmepumpsanläggning installeras kommer marken gradvis att kylas runt varje borrhål. Det är därför viktigt att borrhål inte placeras för nära varandra. För tätt placerade borrhål leder till att energimängden som tas ut blir lägre än beräknat. Ett avstånd på minst 20 meter rekommenderas därför mellan två eller flera borrhål.

Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placera sitt borrhål mindre än 10 meter från sin tomtgräns. Detta kan påverka dina egna framtida möjligheter att borra på din tomt. Även du som har en befintlig värmepumpsanläggning ska få tillfälle att yttra dig.

Observera att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt över värmepumpinstallationen.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa