Medelstor förbränningsanläggning - registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 Nya medelstora förbränningsanläggningar (1-50 MW) ska registreras innan de tas i drift. 

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

Om kommunens handläggning

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet. 

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

Anmäl via e-tjänst

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten.  Så här skaffar du e-legitimation

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Förbränningsanläggningens koordinater enligt SWEREF 99

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa