Felanmälan

LÄS MER

Här kan du göra en felanmälan till kommunen.

Inkomna ärende hanteras olika snabbt. I vissa fall kan det handla om ärenden som är svårare att lösa, då kan det behövas mer tid.

I e-tjänsten kan du anmäla inom ett antal områden som t.ex:

 • Gatubelysning
 • Klotter
 • Gator och skyltar
 • Grönområden
 • Lekplatser
 • Badplatser

Vissa verksamheter har andra sätt att hantera felanmälan

Gagnefsbostäder

Felanmälan

Måndag-fredag 10.00 - 12.00
Telefon: 0241-151 70

Akuta ärenden kvällar och helger
Jourtelefon: 070-669 95 55

Dala Vatten och Avfall AB

Självservice

Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet eller för beställning av akut slamtömning i Gagnef utanför telefontid.
Journummer: 023-133 08

Kommunens fastigheter

fastighet@gagnef.se

Måndag-fredag 10:00 – 12:00
Telefon: 0241-151 70

Akuta ärenden kvällar och helger
Jourtelefon: 070-669 95 55

Göra en felanmälan anonymt

 • Starta e-tjänsten
 • Välj alternativet Gå vidare utan inloggning

(Om du ångrar dig har du möjlighet att ange dina kontaktuppgifter i e-tjänsten)

Logga in via e-legitimation och göra en felanmälan

Genom att logga in via e-legitimation kan information från skatteverket (bostadsadress m.m.) hämtas och du får möjlighet att spara ditt ärende och fortsätta vid ett annat tillfälle. Inloggning gör det även möjligt för handläggaren att föra dialog med dig via ditt ärende, t.ex. för att be om kompletterande information. 

 • Starta e-tjänsten
 • Välj alternativet Logga in och starta e-tjänsten

Att tänka på då du fyller i e-tjänsten

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Om du valt att logga in kan du spara och fortsätta vid ett senare tillfälle

Felanmälan utan e-tjänst

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du kontakta kommunen via:

E-post: registrator@gagnef.se
Telefon: 0241-151 00

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi hämta uppgifter från andra system som t.ex. Skatteverket och fylla i dessa uppgifter automatiskt. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information. Inloggning kräver e-legitimation (BankID)- Så här skaffar du e-legitimation

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa