Enskild avloppsanläggning - ansökan eller anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla/ansöka om

  • ny avloppsanläggning
  • ändra en befintlig avloppsanläggning

Avloppsanläggningen kan vara en gemensam enskild avloppsanläggning där flera hushåll delar på en anläggning. För att den ska kunna kallas enskild får den inte vara ansluten till det kommunala avloppssystemet.

Förbered dig gärna genom att läsa mer om enskilda avloppsanläggningar.

Att tänka på då du fyller i e-tjänsten

  • Du kan spara ditt ärende och fortsätta vid ett senare tillfälle
  • Påbörja inte någon åtgärd innan du fått ett beslut

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in.*
Du kan själv välja hur du vill göra din ansökan/anmälan. Välj mellan följande alternativ: 

► Alternativ 1 

  • Entreprenören fyller i ärendet och anger uppgifter till den sökande. En länk för att signera ärendet med e-legitimation (BankID) skickas automatiskt till den sökande. När den sökande har signerat skickas ärendet in till miljö-och byggnadsnämnden.

► Alternativ 2 

  • Sökande anger alla uppgifter i ärendet.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa