Snabb slant - ansökan

LÄS MER

Ungdomar i åldern 12-25 år som har idé till aktivitet eller projekt som de vill genomföra kan söka bidraget “En snabb slant“. Bidrag kan beviljas upp till 5 000 kr. Syftet med bidraget är att uppmuntra till skaparvilja och engagemang hos ungdomar. Det kan vara konsert, lägerverksamhet, LAN, dans, kurser, festival eller föreläsning.

Villkor för bidraget

 • Den som söker ska vara 12–25 år och bosatt i Gagnefs kommun. Sökande under 18 år måste ha godkännande av målsman.
 • Aktiviteten eller projektet ska genomföras i Gagnefs kommun och vara till glädje för fler än de som söker bidraget.
 • Aktiviteten eller projektet ska vara drogfritt, fritt från politisk eller religiös propaganda och följa svensk lag.

En snabb slant beviljas inte till:

 • En förening, organisation eller företag
 • Traditionellt återkommande arrangemang eller befintlig verksamhet
 • Inköp av utrustning till exempel kamera, ljudanläggning, instrument och liknande
 • Livsmedel
 • Skolprojekt
 • Resor utanför Dalarna
 

Ansökan och beslut

När ansökan skickats in bjuds sökande in till ett möte med en representant från kommunen för att presentera idén, inklusive tidsplan och ekonomi.  Senast en månad efter att ansökan kommit in fattas beslut om bidrag beviljas. Om projektstarten av någon anledning blir försenad ska handläggaren i kommunen kontaktas.

Redovisning och utvärdering

Senast en månad efter att projektet genomförts ska den sökande göra en utvärdering som skickas till Gagnefs kommun, alternativt träffa handläggaren för en gemensam utvärdering.

Hur ansöker man om snabb slant?

Ansökan skickas in via denna e-tjänst.

Läs mer om föreningsbidragen på kommunens webbtjänst, Kultur och fritid

Att tänka på när ansökan fylls i

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Ansökan kan sparas för att kunna fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

 

Kontakt

fritid@gagnef.se

 

Eva Rydén, kultur- och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se
0241-152 08

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi hämta uppgifter från andra system som t.ex. skatteverket och fylla i dessa uppgifter automatiskt och du kan spara ditt ärenden för att fortsätta vid ett annat tillfälle. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Inloggning kräver e-legitimation (BankID)-  Så här skaffar du e-legitimation

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa