Snabb slant - ansökan

LÄS MER

Snabb slant – bidrag till aktiviteter initierade av ungdomar
Kan sökas löpande under året

Ungdomar i åldern 12-25 år som har idé till aktivitet eller projekt som de vill genomföra kan söka bidraget “En snabb slant“. Bidrag kan beviljas upp till 5 000 kr. Syftet med bidraget är att uppmuntra till skaparvilja och engagemang hos ungdomar. Det kan vara konsert, lägerverksamhet, LAN, dans, kurser, festival eller föreläsning.

Villkor för bidraget:

 • Den som söker ska vara 12–25 år och bosatt i Gagnefs kommun. Sökande under 18 år måste ha godkännande av målsman.
 • Aktiviteten eller projektet ska genomföras i Gagnefs kommun och vara till glädje för fler än de som söker bidraget.
 • Aktiviteten eller projektet ska vara drogfritt, fritt från politisk eller religiös propaganda och följa svensk lag.

En snabb slant beviljas inte till:

 • En förening, organisation eller företag
 • Traditionellt återkommande arrangemang eller befintlig verksamhet
 • Inköp av utrustning till exempel kamera, ljudanläggning, instrument och liknande
 • Livsmedel
 • Skolprojekt
 • Resor utanför Dalarna

Ansökan

När ansökan skickats in bjuds sökande in till ett möte med en representant från kommunen för att presentera idén, inklusive tidsplan och ekonomi. 

Beslut

Senast en månad efter att ansökan kommit in fattas beslut om bidrag beviljas. Om projektstarten av någon anledning blir försenad ska handläggaren i kommunen kontaktas.

Redovisning/utvärdering

Senast en månad efter att projektet genomförts ska den sökande göra en utvärdering som skickas till Gagnefs kommun, alternativt träffa handläggaren för en gemensam utvärdering.

Hur ansöker man om snabb slant?

Ansökan skickas in via denna e-tjänst.

I ansökan efterfrågas:

 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelseår
 • För- och efternamn vårdnadshavare/målsman
 • Beskrivning av din idé
 • Start- och slutdatum
 • Sökt bidrag (max 5000 kr)

Läs mer om föreningsbidragen på kommunens publika webbplats - Kultur och fritid

Att tänka på när ansökan fylls i

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Ansökan kan sparas för att kunna fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

Alternativt ansöker föreningen via blankett som skickas per post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 

E-post: registrator@gagnef.se

Registrering och handläggning

När formuläret fyllts i skickas en bekräftelse på ansökan automatiskt till den e-postadress som angivits i e-tjänsten.

Ärendet med tillhörande information läggs i kommunens ärendehanteringssystem där all hantering av ansökan sker.

Kontakt

fritid@gagnef.se

Eva Rydén, kultur och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se
0241-152 08

Elisabeth Danielsson, föreningskonsulent
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa