Synpunkter/klagomål

LÄS MER

För oss som jobbar i Gagnefs kommun är det angeläget att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför. I denna sträva är det viktigt att Du berättar för oss om Du inte är nöjd med vårt arbete eller om Du har förslag på förbättringar.

Vi kommer att ta emot Dina synpunkter och klagomål på ett positivt sätt och vi kommer att använda dem i vårt kvalitetsarbete. Även om Du väljer att vara anonym så kommer Dina synpunkter att tas på allvar. Ge oss gärna tips och idéer om hur vi kan förbättra verksamheten.

Stöd, vård & omsorg har en egen funktion för synpunkter och klagomål. Om ditt ärende gäller sådan verksamhet besök sidan Synpunkter och klagomål - Stöd, omsorg & och vård på vår publika webbplats.

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. Förenklat kan man säga att de beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär. Du kan läsa mer om på vårt webbplats - Överklaga beslut

Lämna synpunkter anonymt

  • Starta e-tjänsten
  • Välj alternativet Gå vidare utan inloggning

(Om du ångrar dig har du möjlighet att ange dina kontaktuppgifter i e-tjänsten)

Logga in via e-legitimation

Genom att logga in via e-legitimation kan information från skatteverket (bostadsadress m.m.) hämtas och du får möjlighet att spara ditt ärende och fortsätta vid ett annat tillfälle. Inloggning gör det även möjligt för handläggaren att föra dialog med dig via ditt ärende, t.ex. för att be om kompletterande information. 

  • Starta e-tjänsten
  • Välj alternativet Logga in och starta e-tjänsten

Vad händer sedan

Inkomna synpunkter registreras och hanteras som offentlig handling och kommer användas i kommunens kvalitetsarbete.

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

  • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
  • Om du valt att logga in kan du spara och fortsätta vid ett senare tillfälle

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa