Synpunkter/klagomål

LÄS MER

För oss som jobbar i Gagnefs kommun är det angeläget att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför. I denna strävan är det viktigt att Du berättar för oss om Du inte är nöjd med vårt arbete eller om Du har förslag på förbättringar.

Vi kommer att ta emot Dina synpunkter och klagomål på ett positivt sätt och vi kommer att använda dem i vårt kvalitetsarbete. Även om Du väljer att vara anonym så kommer Dina synpunkter att tas på allvar. Ge oss gärna tips och idéer om hur vi kan förbättra verksamheten.

Stöd, vård & omsorg har en egen funktion för synpunkter och klagomål. Om ditt ärende gäller sådan verksamhet besök sidan Synpunkter och klagomål - Stöd, omsorg & och vård på vår publika webbplats.

OBS! Denna e-tjänst ska inte användas för att överklaga beslut!

Överklagande av myndighetsbeslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. Förenklat kan man säga att de beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär. Du kan läsa mer om på vårt webbplats - Överklaga beslut

Lämna synpunkter anonymt

  • Starta e-tjänsten
  • Välj alternativet Gå vidare utan inloggning

(Om du ångrar dig har du möjlighet att ange dina kontaktuppgifter i e-tjänsten)

Logga in via e-legitimation

Genom att logga in via e-legitimation kan information från skatteverket (bostadsadress m.m.) hämtas och du får möjlighet att spara ditt ärende och fortsätta vid ett annat tillfälle. Inloggning gör det även möjligt för handläggaren att föra dialog med dig via ditt ärende, t.ex. för att be om kompletterande information. 

  • Starta e-tjänsten
  • Välj alternativet Logga in och starta e-tjänsten

Vad händer sedan

Inkomna synpunkter registreras och hanteras som offentlig handling och kommer användas i kommunens kvalitetsarbete.

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

  • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
  • Om du valt att logga in kan du spara och fortsätta vid ett senare tillfälle

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi hämta uppgifter från andra system som t.ex. skatteverket och fylla i dessa uppgifter automatiskt och du kan spara ditt ärenden för att fortsätta vid ett annat tillfälle. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Inloggning kräver e-legitimation (BankID)-  Så här skaffar du e-legitimation

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa