Spontanidrottsbidrag Kultur och fritid - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget kan sökas av intresseförening för verksamhet utanför ordinarie föreningsverksamhet. Bidraget omfattar anläggningar och aktiviteter som främjar spontanidrott och möjligheter till spontan fysisk aktivitet.

Sista ansökningsdag

Ansökan om bidrag för spontanidrott söks av intresseförening hos Gagnefs kommun löpande under det år då bidraget behövs.

Ansökan

Den som har eller planerar anläggningar och aktiviteter som vänder sig till allmänheten med syfte att främja spontanidrotten kontaktar respektive intresseförening som ansöker om bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslut och utbetalning

Aktivitet eller åtgärd som bidraget avser får inte påbörjas innan beslut fattats. Utbetalning sker sedan efterfrågade underlag inkommit och endast under det kalenderår bidraget avser.

Hur ansöker föreningen?

Föreningen skickar in ansökan via denna e-tjänst.

Dokument som ska bifogas ansökan:

 • Förvaltningsberättelse innehållande
  - Verksamhetsberättelse
  - Ekonomisk berättelse
  - Revisionsberättelse
 • Styrelsebeslut
 • Offert och/eller noggrann kostnadskalkyl
 • Beslut från medfinansiärer (om sådana är aktuella)

Läs mer om föreningsbidragen på kommunens webbplats, Kultur och fritid

Att tänka på när ansökan fylls i

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Föreningen kan spara sin ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Alternativt ansöker föreningen via blankett som skickas per post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 

E-post: registrator@gagnef.se

Registrering och handläggning

När föreningen skickat formuläret kommer en bekräftelse på ansökan automatiskt till den e-postadress som angivits i e-tjänsten.

Ärendet med tillhörande information läggs i kommunens ärendehanteringssystem där all hantering av ansökan sker.

Kontakt

fritid@gagnef.se

Eva Rydén, kultur- och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se 

0241-152 08

Elisabeth Danielsson, föreningskonsulent
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91

 

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa