Spontanidrottsbidrag Kultur och fritid - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Spontanidrottsbidraget kan sökas av intresseförening för verksamhet utanför ordinarie föreningsverksamhet. Bidraget omfattar anläggningar och aktiviteter som främjar spontanidrott och möjlighet till spontan fysiskt aktivitet. Den som har eller planerar anläggningar och aktiviteter som vänder sig till allmänheten med syfte att främja spontanidrott kontaktar respektive intresseförening som ansöker om bidrag hos kultur- och fritidsnämnden.  

Beviljat bidrag betalas ut till respektive intresseförening.

Aktivitet eller åtgärd som bidraget avser får inte påbörjas innan beslut fattats. 

Utbetalning sker sedan efterfrågade underlag inkommit och endast under det kalenderår bidraget avser.

Hur söker jag?

Du söker via denna e-tjänst och bifogar i e-tjänsten de bilagor som efterfrågas. Eventuella kompletteringar gör du på befintligt ärende i  denna e-tjänst.

Till ansökan ska bifogas förvaltningsberättelse, offert och/eller en noggrann kostnadskalkyl samt kopia på protokoll som visar styrelsebeslut vid ev. investeringen.

Dokument som ska bifogas i denna ansökan:

 • Förvaltningsberättelse innehållande
  - Verksamhetsberättelse
  - Ekonomisk berättelse
  - Revisionsberättelse
 • Styrelsebeslut
 • Offert och/eller noggrann kostnadskalkyl (vid investering)
 • Beslut från medfinansiärer (om sådana är aktuella)

Alternativt skickar du in din ansökan via post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Mer information

Mer information finns på vår webbplats  gagnef.se/kultur-och-fritid/fritididrott/bidrag/investeringsbidrag
Där finns även blankett att ladda ner för den som inte kan ansöka via e-tjänsten.

Frågor angående spontanidrottsbidrag

Liselotte Stöby Ingvarsson
liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se
0241-15208

Automatiserad registrering och beslut 

När du fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på din ansökan automatiskt via e-post och/eller SMS beroende vad du anger i  e-tjänsten.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Förvaltningsberättelse
 • Styrelsebeslut
 • Offert och/eller kostnadskalkyl (vid investering)
 • Beslut från eventuella medfinansiärer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa