Spontanidrottsbidrag Kultur och fritid - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Spontanidrottsbidraget kan sökas av intresseförening för verksamhet utanför ordinarie föreningsverksamhet. Bidraget omfattar anläggningar och aktiviteter som främjar spontanidrott och möjlighet till spontan fysisk aktivitet. Den som har eller planerar anläggningar och aktiviteter som vänder sig till allmänheten med syfte att främja spontanidrott kontaktar respektive intresseförening som ansöker om bidrag hos kultur- och fritidsnämnden.  

Beviljat bidrag betalas ut till respektive intresseförening.

Aktivitet eller åtgärd som bidraget avser får inte påbörjas innan beslut fattats. 

Utbetalning sker sedan efterfrågade underlag inkommit och endast under det kalenderår bidraget avser.

Hur söker jag?

Du söker via denna e-tjänst och bifogar i e-tjänsten de bilagor som efterfrågas. Eventuella kompletteringar gör du på befintligt ärende i  denna e-tjänst.

Till ansökan ska bifogas förvaltningsberättelse, offert och/eller en noggrann kostnadskalkyl samt kopia på protokoll som visar styrelsebeslut vid ev. investeringen.

Dokument som ska bifogas i denna ansökan:

 • Förvaltningsberättelse innehållande
  - Verksamhetsberättelse
  - Ekonomisk berättelse
  - Revisionsberättelse
 • Styrelsebeslut
 • Offert och/eller noggrann kostnadskalkyl (vid investering)
 • Beslut från medfinansiärer (om sådana är aktuella)

Alternativt skickar du in din ansökan via post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Mer information

Mer information finns på vår webbplats gagnef.se/kultur-och-fritid/stod-bidrag
Där finns även blankett att ladda ner för den som inte kan ansöka via e-tjänsten.

Frågor angående spontanidrottsbidrag

Christoffer Runnholm
christoffer.runnholm@gagnef.se
0241-15151

Jenny Nordin
jenny.nordin@gagnef.se
0241-15147

Automatiserad registrering och beslut 

När du fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på din ansökan automatiskt via e-post och/eller SMS beroende vad du anger i e-tjänsten.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Förvaltningsberättelse
 • Styrelsebeslut
 • Offert och/eller kostnadskalkyl (vid investering)
 • Beslut från eventuella medfinansiärer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa