Personalkostnadsbidrag Kultur och fritid - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Personalkostnadsbidrag kan sökas av kultur-, fritids- eller idrottsförening. Bidraget avser kostnad för anställd personal som till exempel kanslist eller vaktmästare. Bidrag kan även beviljas för köpt tjänst av motsvarande art. Om en förening köper tjänster från en annan bidragsberättigad förening, kan bara en av dem få personalkostnadsbidrag för samma person. 

Bidrag kan beviljas med maximalt 8 000 kronor per månad och anställd för heltid.  
För deltidsanställd sänks bidraget proportionerligt med anställningens omfattning. En förening kan beviljas högst totalt 12 000 kronor per månad i personalkostnadsbidrag.
Om föreningen får bidrag till anställningen från annat håll ska det redovisas. Bidraget får aldrig överstiga 35 procent av nettokostnaden inklusive sociala avgifter. 

Personalkostnadsbidraget söks senast 30 september, året innan föreningen behöver bidraget.

Hur ansöker föreningen?

Föreningen skickar in ansökan via denna e-tjänst.

Dokument som ska bifogas i denna ansökan:

 • Förvaltningsberättelse innehållande
  - Verksamhetsberättelse
  - Ekonomisk berättelse
  - Revisionsberättelse
 • Styrelsebeslut 
 • Offert vid köp av tjänst
 • Beslut från annan myndighet vid delfinansiering

Läs mer om föreningsbidragen på kommunens webbplats, Kultuoch fritid
 

Utbetalning

Utbetalning sker löpande när kopior på lönespecifikation eller faktura på tjänsteköp skickats till Gagnefs kommun. Bidraget betalas endast ut under det kalenderår som personalkostnaden avser.

Att tänka på då ansökan fylls i 

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Föreningen kan spara sin ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Alternativt ansöker föreningen via blankett som skickas per post eller e-post till:

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 

E-post: registrator@gagnef.se

Registrering och handläggning

När föreningen fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på ansökan automatiskt till den e-postadress som angivits i e-tjänsten.

Ärendet med tillhörande information läggs i kommunens ärendehanteringssystem där all hantering av ansökan sker.

Kontakt

fritid@gagnef.se

Eva Rydén, kultur och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se

0241-152 08

Elisabeth Danielsson, föreningskonsulent
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91

 

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa