Drift- och anläggningsbidrag Kultur och fritid - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Drift- och anläggningsbidrag är ett stöd till drift och löpande underhåll av fastighet eller anläggning som ägs eller förvaltas av en förening. Bidragets storlek är baserat på aktuellt prisbasbelopp.
Exempel på bidragsgrundande fastighet eller anläggning är fotbollsplan, hockeyrink, klubbstuga och omklädningsrum.

Sista ansökningsdag

Ansökan om drifts- och anläggningsbidrag söks hos Gagnefs kommun löpande under året då bidraget önskas.

Hur ansöker föreningen?

Föreningen skickar in ansökan via denna e-tjänst.

Dokument som ska bifogas i denna ansökan:

  • Årsmötesprotokoll
  • Förvaltningsberättelse innehållande
    - Verksamhetsberättelse
    - Ekonomisk berättelse
    - Revisionsberättelse

Därefter kontaktar föreningen kultur- och fritidsförvaltningen för bokning av ett årligt möte. Vid mötet kommer föreningen och Gagnefs kommun överens om hur drift- och anläggningsavtalet ska formuleras. Avtalet signeras sedan av båda parter.

Ny förening som vill söka drift- och anläggningsbidrag eller förening som anlagt ny byggnad, kontaktar kultur- och fritidsförvaltningen för att få en bedömning om byggnaden eller anläggningen är bidragsgrundande. 

Läs mer om föreningsbidrag på kommunens publika webbplats - Kultur och fritid

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

  • Frågor markerade med en stjärna (*) är obligatoriska
  • Föreningen kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

 

Alternativt skickar du in din ansökan via post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 

E-post: registrator@gagnef.se

Registrering och handläggning

När föreningen fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på ansökan automatiskt till den e-postadress som angivits i e-tjänsten.

Ärendet med tillhörande information läggs i kommunens ärendehanteringssystem där all hantering av ansökan sker.

Kontakt

fritid@gagnef.se

Eva Rydén, kultur och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se
0241-152 08

Elisabeth Danielsson, föreningskonsulent
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa