Drift- och anläggningsbidrag Kultur och fritid - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Drift- och anläggningsbidrag  kan sökas för för drift och löpande underhåll av fastighet eller anläggning som ägs eller förvaltas av en förening.

Sista ansökningsdag

Ansökan om drifts- och anläggningsbidrag söks hos Gagnefs kommun löpande under året då bidraget önskas.

Hur söker jag?

Du söker via denna e-tjänst och bifogar i e-tjänsten de bilagor som efterfrågas. Eventuella kompletteringar gör du på befintligt ärende i  denna e-tjänst.

Dokument som ska bifogas i denna ansökan:

  • Årsmötesprotokoll
  • Förvaltningsberättelse innehållande
    - Verksamhetsberättelse
    - Ekonomisk berättelse
    - Revisionsberättelse

Alternativt skickar du in din ansökan via post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

  • Frågor markerade med en stjärna (*) är obligatoriska
  • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Mer information

Förening som anlagt ny byggnad samt ny förening som avser söka drift- och anläggningsbidrag kontaktar kultur- och fritidsförvaltningen för att få byggnaden/byggnaderna godkända som bidragsgrundande. 

Läs mer på vår webbplats gagnef.se/kultur-och-fritid/stod-bidrag

Frågor angående drift- och anläggningsbidrag

Eva Rydén, kultur och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se
0241-15208

Automatiserad registrering och beslut 

När du fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på din ansökan automatiskt till den e-postadress du anger i  e-tjänsten.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa