Miljöpris- lämna förslag på mottagare

LÄS MER

Priset är till för att uppmuntra till natur- och miljövårdande insatser i kommunen. Priset kan delas ut till person, förening, organisation, skolklass, företag etc. som gjort något som gagnar miljön eller naturen i Gagnefs kommun.

Vem nominerar? 

Du som bor i Gagnef kan nominera till miljöpriset. 

Prissumma 

10 000 kr. I det fall flera nominerade utses delar dessa på prissumman. 

Sista anmälningsdag 

Förslag till miljöpristagare ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast söndag 23 oktober.

Hur nominerar jag? 

Du fyller i uppgifter om ditt förslag till pristagare med en kortfattad motivering samt dina kontaktuppgifter via denna e-tjänst.

Alternativt kan du skicka in din nominering till: 
Gagnefs kommun
Miljö-och byggförvaltningen
785 80 Gagnef 
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Mer information

Läs mer på vår webbplats  gagnef.se/kultur-och-fritid

Frågor om miljöpriset

Pia Söderström,
pia.soderstrom@gagnef.se

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa