Miljöpris- lämna förslag på mottagare

LÄS MER

Priset är till för att uppmuntra till natur- och miljövårdande insatser i kommunen. Priset kan delas ut till person, förening, organisation, skolklass, företag etc. som gjort något som gagnar miljön eller naturen i Gagnefs kommun.

Vem nominerar? 

Du som bor i Gagnef kan nominera till miljöpriset. 

Prissumma 

10 000 kr. I det fall flera nominerade utses delar dessa på prissumman. 

Sista anmälningsdag 

Förslag till miljöpristagare ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast måndag 18 oktober 2021. 

Hur nominerar jag? 

Du fyller i uppgifter om ditt förslag till pristagare med en kortfattad motivering samt dina kontaktuppgifter via denna e-tjänst.

Alternativt kan du skicka in din nominering till: 
Gagnefs kommun
Miljö-och byggförvaltningen
785 80 Gagnef 
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Mer information

Läs mer på vår webbplats  gagnef.se/kultur-och-fritid

Frågor om kulturpriset

Sofia Nyberg
sofia.nyberg@gagnef.se

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Frågor om e-tjänsten

Stefan Eriksson
stefan.eriksson@gagnef.se
+4624115122

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi hämta uppgifter från andra system som t.ex. skatteverket och fylla i dessa uppgifter automatiskt. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information. Inloggning kräver e-legitimation (BankID)-  Så här skaffar du e-legitimation

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa