Kyl-/värmepumpsutrustning - årsrapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Köldmedia används för att omvandla kyla till värme alternativt värme till kyla och finns bland annat i kylskåp, frysar samt värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar. Gemensamt för alla typer av köldmedier är att de bidrar till klimatförändringar. Det finns därför ett krav på att aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska kontrolleras regelbundet. Om den totala köldmediemängden för hela anläggningen motsvarar minst 14 ton CO2e ska du även varje år skicka in läckagesökningsrapporten till tillsynsmyndigheten. 

Rapporten ska inkomma senast den 31 mars året efter att kontrollen utfördes.

Operatören kan välja att skicka in en underskriven årsrapport i den här e-tjänsten eller att skicka in årsrapporten utan underskrift och signera den med e-legitimation (BankID).

Ytterligare information

  • Ifall det har skett ett läckage under det år ni avser rapportera för behöver ni i samband med rapporteringen även skicka in en kopia på den servicerapport som upprättades av företaget som åtgärdade läckaget.
  • Om ett aggregat alternativt hela er anläggning har skrotats behöver ni inkomma med en kopia på det skrotningsintyg som upprättades av företaget som utförde skrotningen.
  • Läs mer om rapportering av köldmedium på vår webbplats.

Att tänka på då du använder e-tjänsten

  • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
  • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa