Oljeavskiljare femårsbesiktning - redovisning

LÄS MER

I denna tjänst rapporterar du in en utförd besiktning utförd enligt standarden för oljeavskiljare, SS-EN 858.

För att säkerställa att oljeavskiljaren fungerar så behöver den underhållas och kontrolleras regelbundet.

Av standarden för oljeavskiljare, SS-EN 858, framgår också att oljeavskiljare ska genomgå en besiktning minst vart femte år. Syftet är att kontrollera att oljeavskiljaren är tät och att den fungerar som den ska och tillräckligt renar spillvattnet från verksamheten. 

Om du loggar in med e-legitimation har du möjlighet att spara ditt ärende och komplettera tills du är klar och kan skicka in.

Avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en tillsynsavgift för granskning av oljeavskiljares besiktningar. Läs mer om vår webbsida. 

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan du para ditt ärende för att fortsätta vid ett annat tillfälle. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Inloggning kräver e-legitimation (BankID)- Så här skaffar du e-legitimation

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa