Förslag på ny e-tjänst eller förbättringsförslag på befintlig e-tjänst

LÄS MER

Gagnefs kommun vill förenkla dina kontakter med oss genom att erbjuda fler och bättre e-tjänster*. Därför vill vi ta reda på vilka e-tjänster du som medborgare har behov av att kunna använda hos kommunen.

Vad skulle du vilja kunna anmäla eller ansöka om hos kommunen när du själv har tid att göra det? Eller vad vill du förbättra i redan befintlig e-tjänst? Skicka in dina önskemål till oss via denna e-tjänst.

Att tänka på då du fyller i anmälan i e-tjänsten

  • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
  • Om du är inloggad kan du spara ditt förslag och fortsätta vid ett senare tillfälle

Information som efterfrågas i e-tjänsten

  • Förslaget (ny e-tjänst eller förbättring av befintlig) beskrivit i text
  • Ev. bilagor i form av filer, t.ex. skisser, bilder, blanketter
  • Om du önskar återkoppling:
    • Namn
    • E-postadress

 

*En e-tjänst är en tjänst som utförs helt eller delvis elektroniskt via kommunens e-tjänsteplattform. Målet är att ni enklare ska kunna sköta era ärenden hos kommunen. Här får ni själv bestämma när ni vill göra er anmälan eller ansökan. Allt ni behöver är en digital enhet med internetuppkoppling. Några av våra e-tjänster kräver dock att ni kan legitimera er elektroniskt via e-legitimation (BankID).

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa