Förtroendevald - lämna uppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är förtroendevald med uppdrag i Gagnefs kommun behöver lämna vissa personuppgifter. Dessa kommer att registreras digitalt i kommunens system för förtroendevalda. Uppgifterna i det systemet ligger till grund för ersättning och för den information som används intern i kommunen. De uppgifter som registreras är namn, personnummer, adress, partitillhörighet, uppdrag samt kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer.

I det publika förtroendemannaregister som finns på kommunens webbplats kommer ditt namn, uppdrag, partibeteckning samt din kommunala e-postadress publiceras.

De uppgifter som behövs registreras även i kommunens HR-/lönesystem, som underlag för utbetalning av arvode.

I samband med inloggningen i tjänsten hämtar vi din folkbokföringsadress från Skatteverket. Övriga kontaktuppgifter anger du själv.

När ditt uppdrag upphör kommer uppgifterna att finnas kvar i såväl HR-/lönesystem som i kommunens digitala system för förtroendevalda. Ditt uppdrag kommer att synas i kommunens förtroendemannaregister.

Konto och utrustning

Som förtroendevald får du en e-postadress i kommunens e-postsystem vilken används för automatiskt snabbinformation och meddelanden. Dessa e-postadresser har formatet: fornamn.efternamn@gagnef.se

Samtliga kommunala kallelser och handlingar publiceras enbart digitalt. Du har som förtroendevald möjlighet att låna en läsplatta under perioden som förtroendevald, alternativt använder du din egen läsplatta/dator/telefon. Kommunen använder systemet Netpublicator för kallelser och handlingar m.m. För viss snabbinformation även din kommunala e-postadress.

Utbetalningar av arvoden till förtroendevalda

Gagnefs kommun använder sig av Swedbank som löneutbetalande bank. 

Om du har annan bank än Swedbank är det viktigt att du anger vilket lönekonto som du vill ha din lön utbetalt till.  Om du redan har Swedbank men har flera kontonummer är det viktigt att du registrerar till vilket konto som du vill ha din lön utbetalt till. Detta är inget som arbetsgivaren kan göra, då detta är en överföring från Swedbank till ditt privata lönekonto.

Du gör detta enklast via kontoregister på Swedbanks webbplats

Logga in via e-legitimation

I och med att det är du personligen som registrerar dig som förtroendevald behöver du logga in via e-legitimation.

  • Starta e-tjänsten via Starta e-tjänsten Grön rektangel med texten Starta e-tjänsten
  • Välj sedan Logga in med e-legitimation 

Att tänka på då du använder e-tjänsten

  • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa