Förtroendevald - lämna uppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är förtroendevald med uppdrag i Gagnefs kommun behöver lämna vissa personuppgifter. Dessa kommer att registreras digitalt i kommunens system för förtroendevalda. Uppgifterna i det systemet ligger till grund för ersättning och för den information som används intern i kommunen. De uppgifter som registreras är namn, personnummer, adress, partitillhörighet, uppdrag samt kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer.

I det publika förtroendemannaregister som finns på kommunens webbplats kommer ditt namn, uppdrag, partibeteckning samt din kommunala e-postadress publiceras.

De uppgifter som behövs registreras även i kommunens HR-/lönesystem, som underlag för utbetalning av arvode.

I samband med inloggningen i tjänsten hämtar vi din folkbokföringsadress från Skatteverket. Övriga kontaktuppgifter anger du själv.

När ditt uppdrag upphör kommer uppgifterna att finnas kvar i såväl HR-/lönesystem som i kommunens digitala system för förtroendevalda. Ditt uppdrag kommer att synas i kommunens förtroendemannaregister.

Konto och utrustning

Som förtroendevald får du en e-postadress i kommunens e-postsystem vilken används för automatiskt snabbinformation och meddelanden. Dessa e-postadresser har formatet: fornamn.efternamn@gagnef.se

Samtliga kommunala kallelser och handlingar publiceras enbart digitalt. Du har som förtroendevald möjlighet att låna en läsplatta under perioden som förtroendevald, alternativt använder du din egen läsplatta/dator/telefon. Kommunen använder systemet Netpublicator för kallelser och handlingar m.m. För viss snabbinformation även din kommunala e-postadress.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa