Förhandsbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill bygga nytt utanför detaljplanelagt område, på en tomt som inte är avstyckad. Det är miljö- och byggnadsnämnden som fattar beslut om förhandsbesked på ett av sina sammanträder.

Ansökan ska innehålla nedanstående handlingar:

  • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 (se exempel)
  • Energiförsörjning (beskrivning, datablad el. motsv)

Att tänka på då du fyller i ansökan

  • Fyll i vad som blir nytt i ditt ärende, inte vad som redan finns.
  • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.
  • Ska du ansöka om flera ärenden, skapa ett nytt ärende i e-tjänsten för respektive ärende. 
  • Ju mer information om ditt ärende du som sökanden fyller i, ju större chans har du till en snabbare handläggning. 

Frågor om lov, tillstånd och anmälan

Se byggnadsinspektörernas kontaktuppgifter på vår webbplats.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Nödvändiga handlingar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa