SFI - Svenska För Invandrare

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du:

  • Ansöka och ändra i ansökan till SFI - Svenska För Invandrare i Gagnefs kommun
  • Ändra dina kontaktuppgifter i kommunens elevregister
  • Bifoga dokument (intyg, betyg, utlåtande) i samband med ansökan. Kräver e-legitimation (BankID)

Vi är tacksamma om du i första hand använder e-tjänsten för ovanstående ärenden. Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten finns motsvarande blanketter på vår webbplats Svenska för invandrare (SFI)

Skyddad identitet eller tillfälligt personnummer

För ärende som berör person med skyddad identitet eller tillfälligt personnummer, ber vi den sökande att använda ansökningsblankett som återfinns vår webbplats Svenska för invandrare (SFI)

Frågor gällande dina personuppgifter och betygsutskrifter

Michaela Löf
michaela.lof@gagnef.se
0241-15133

Frågor kring studie- och yrkesval

Tina Ryde
tina.ryde@gagnef.se
0241-15443

Frågor om e-tjänsten

Göran Anlind
goran.anlind@gagnef.se
+4624115461

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fullständigt personnummer
  • E-legitimation
  • Folkbokförd i Sverige