Digitala verktyg i skolan - kvittens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolan tillhandahåller en personlig dator med tillbehör till den som är inskriven som elev på skolan. Syftet med lånet är att ge goda förutsättningar för eleven att tillgodogöra sig undervisningen och arbeta med skoluppgifter på ett mer effektivt sätt samt att utveckla sin kompetens inom digital teknik.

Så här gör du

  1. Starta e-tjänsten och logga in med e-legitimation
  2. Ange elev (barn)
  3. Läs igenom Överenskommelse för digitala verktyg i skolan (finns även som dokument)
  4. Skicka in ärendet

Skyddad identitet eller saknar e-legitimation

I dagsläget hänvisas familjehemsplacerade elever, elever med skyddad identitet, personer med tillfälligt personnummer och ni som inte har möjlighet till att ansöka digitalt till kvittens på blankett. Blankett finns på elevens skola.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven är folkbokförd i kommunen
  • Fullständigt personnummer (ej tillfälligt)
  • Elevens vårdnadshavare har e-legitimation
  • Den som ansöker är registrerad som vårdnadshavare för eleven

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa