Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och skola

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare:

  • Ansöka och ändra i ansökan till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  • Ansöka om skolbyte eller plats i skola
  • Lämna inkomstuppgift
  • Svara på platserbjudande
  • Säga upp plats (avsluta placering) på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  • Ändra dina kontaktuppgifter i kommunens barn- och elevregister

Vi är tacksamma om du i första hand använder e-tjänsten för ovanstående ärenden. Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten finns motsvarande blanketter på vår webbplats Barn och utbildning

Skyddad identitet, tillfälligt personnummer och fosterhem

För ärende som berör barn eller elev med skyddad identitet, tillfälligt personnummer eller placerade i fosterhem, ber vi vårdnadshavare / kontaktperson att använda motsvarande blankett som finns på vår webbplats Barn och utbildning

Frågor gällande placering eller inkomstuppgift

Handläggare Placeringar
placering@gagnef.se
0241-15499 Telefontid Må-Fr 08.00 – 09.30

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fullständigt personnummer
  • Vårdnadshavaren har e-legitimation
  • Folkbokförd i Sverige
  • Den som ansöker är registrerad som vårdnadshavare för barn / elev