Vuxenutbildning

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du:

  • Ansöka och ändra i ansökan till vuxenutbildning i Gagnefs kommun
  • Ändra dina kontaktuppgifter i kommunens elevregister
  • Bifoga dokument (intyg, betyg, utlåtande) i samband med ansökan. Kräver e-legitimation (BankID)

Vi är tacksamma om du i första hand använder e-tjänsten för ovanstående ärenden. Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten finns motsvarande blanketter på vår webbplats - Vuxenutbildning

Skyddad identitet eller tillfälligt personnummer

För ärende som berör person med skyddad identitet eller tillfälligt personnummer, ber vi den sökande att använda ansökningsblankett som återfinns vår webbplats - Vuxenutbildning

Frågor gällande dina personuppgifter och betygsutskrifter

Elenor Modigh
elenor.modig@gagnef.se
0241-151 33

Frågor kring studie- och yrkesval

Tina Ryde
tina.ryde@gagnef.se
0241-15443

Följande behövs för e-tjänsten