Redovisning av projektbidrag inom kulturområdet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Redovisning av beviljat bidrag är obligatorisk och ska göras senast två månader efter avslutat projekt.

Hur redovisar jag?

Du kan redovisa via denna e-tjänst. Du kan när som helst spara ett påbörjat ärende och fortsätta vid ett senare tillfälle. Eventuella kompletteringar gör du på befintligt ärende i  denna e-tjänst.

Alternativt skickar du in din redovisning via post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se

Mer information

Läs mer på vår webbplats  gagnef.se/kultur-och-fritid/kultur/kulturbidrag/projektbidrag

Frågor angående föreningsbidrag

Gunilla Tegen, kultursekreterare
gunilla.tegen@gagnef.se
0241-15313

Automatiserad registrering och beslut 

När du fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på din ansökan automatiskt till den e-postadress du anger i  e-tjänsten.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Frågor om e-tjänsten

Stefan Eriksson
stefan.eriksson@gagnef.se
+4624115122

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa