Arrangörsbidrag inom kulturområdet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Målgrupp och syfte 

Söks av kulturförening som är religiöst och politiskt obunden 

Föreningen söker för en serie arrangemang eller enstaka fristående arrangemang, exempelvis utställningar, filmvisningar, konserter, föreställningar, föredrag, seminarier, uppläsningar och kulturaftnar. Arrangemangen är offentliga och riktar sig till en publik. 

Bidrag söks för arrangemang under ett kalenderår för kostnader såsom arvoden, marknadsföring och lokalhyra. 

Sista ansökningsdag 

Ansökan om arrangörsbidrag ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast 31 mars innevarande år. 

Hur söker jag? 

Du söker via denna e-tjänst och bifogar i e-tjänsten de bilagor som efterfrågas. Eventuella kompletteringar gör du på befintligt ärende i denna e-tjänst.

Förvaltningsberättelse för föregående år samt årsmötesprotokoll för innevarande år bifogas ansökan.

Dokument som ska bifogas i denna ansökan:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Förvaltningsberättelse innehållande
  - Verksamhetsberättelse
  - Ekonomisk berättelse
  - Revisionsberättelse

Redovisning sker nästkommande år via e-tjänst Arrangörsbidrag - redovisning

Alternativt skickar du in din ansökan via post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Mer information

Läs mer på vår webbplats gagnef.se/kultur-och-fritid/kultur/kulturbidrag

Frågor angående arrangörsbidrag

Linnea Gustafsson
linnea.gustafsson@gagnef.se
0241-15313

Automatiserad registrering och beslut 

När du fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på din ansökan automatiskt till den e-postadress du anger i  e-tjänsten.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa