Verksamhetsbidrag inom fritidsområdet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamhetsbidrag kan sökas av fritids- och idrottsförening med aktiva medlemmar under 20 år. Det finns fyra olika typer av verksamhetsbidrag och en förening kan söka ett eller flera. Information om respektive bidragsdel listas nedan.

Sista ansökningsdag

Ansökan om verksamhetsbidrag ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast 31 mars.
Ansökan om utbildningsbidrag kan även göras senast 30 september.

Hur ansöker föreningen?

Föreningen skickar in ansökan via denna e-tjänst.

Dokument som ska bifogas ansökan

 • Årsmötesprotokoll för innevarande år
 • Förvaltningsberättelse för föregående år innehållande:
  - verksamhetsberättelse
  - ekonomisk berättelse
  - revisionsberättelse
 • Uppföljning av föregående års verksamhetsplan
 • Verksamhetsplan innevarande år

Bidraget har fyra delar

 • Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, per deltagartillfälle för barn och unga 7 – 25 år och för barn 3 – 6 år.
   
 • Lokalbidrag för hyrd lokal. Gäller endast lokaler som inte ägs av Gagnefs kommun.
  Kopia på hyresfakturor från föregående verksamhetsår ska bifogas ansökan.
 • Utbildningsbidrag för ledarutbildning som krävs för att möjliggöra barn- och ungdomsverksamhet. Det finns två ansökningstillfällen per år.
  Fakturor för genomförd ledarutbildning ska bifogas ansökan. 
 • Nettoförlustbidrag för idrottsläger som arrangeras av den egna föreningen. Ekonomisk redovisning av idrottsläger från föregående år ska bifogas ansökan.

Läs mer om föreningsbidragen på kommunens webbplats, Kultur och fritid

Att tänka på när ansökan fylls i

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Föreningen kan spara sin ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Alternativt ansöker föreningen via blankett som skickas per post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 

E-post: registrator@gagnef.se

Registrering och handläggning

När föreningen fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på ansökan automatiskt till den e-postadress som angivits i e-tjänsten.

Ärendet med tillhörande information läggs i kommunens ärendehanteringssystem där all hantering av ansökan sker.

 

Kontakt

fritid@gagnef.se

Eva Rydén, kultur och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se

0241-152 08

Elisabeth Danielsson, föreningskonsulent
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91


Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Förvaltningsberättelse
 • Verksamhetsplaner (föregående och innevarande år)
 • Ekonomiskt underlag (gäller inte LOK-stöd)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa