Verksamhetsbidrag inom fritidsområdet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamhetsbidrag söks av fritids- och idrottsförening med aktiva medlemmar under 20 år.

Bidraget har fyra delar

 • LOK-stöd - beräknat per deltagartillfälle för barn och unga i åldern 7 - 25 år
 • Lokalbidrag för hyrd lokal - betalas ut med maximalt 75 % av hyresbeloppet mot uppvisande av faktura från föregående verksamhetsår. Gäller endast lokaler som ej ägs av Gagnefs kommun
 • Utbildningsbidrag för ledarutbildning som krävs för att möjliggöra att bedriva barn- och ungdomsverksamhet - betalas ut med maximalt 75 % av det sammanlagda beloppet efter genomförd utbildning mot uppvisande av faktura. Maximalt 20 000 kr per förening och år. Två ansökningstillfällen.
 • Idrottsläger som arrangeras av den egna föreningen — betalas ut med maximalt 75 % av nettoförlusten

Sista ansökningsdag

Ansökan om verksamhetsbidrag ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast 31 mars innevarande år.
Ansökan om utbildningsbidrag kan lämnas in två gånger varje år: 31 mars och 30 september innevarande år.

Hur söker jag?

Du söker via denna e-tjänst och bifogar i e-tjänsten de bilagor som efterfrågas. Eventuella kompletteringar gör du på befintligt ärende i  denna e-tjänst.

Förvaltningsberättelse för föregående år samt årsmötesprotokoll och verksamhetsplan för innevarande år bifogas ansökan. 

Dokument som ska bifogas i denna ansökan:

 • Förvaltningsberättelse innehållande
  - Verksamhetsberättelse
  - Ekonomisk berättelse
  - Revisionsberättelse
 • Uppföljning av föregående års verksamhetsplan
 • Verksamhetsplan innevarande år
 • Kopia på hyresfakturor från föregående verksamhetsår
 • Fakturor för ledarutbildning
 • Ekonomisk redovisning av idrottsläger från föregående år

Alternativt skickar du in din ansökan via post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Mer information

Mer information finns på vår webbplats gagnef.se/kultur-och-fritid/stod-bidrag

Frågor angående verksamhetsbidrag

Eva Rydén, kultur och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se
0241-15208

Automatiserad registrering och beslut 

När du fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på din ansökan automatiskt till den e-postadress du anger i  e-tjänsten.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Förvaltningsberättelse
 • Uppföljning av föregående års verksamhetsplan
 • Verksamhetsplan innevarande år
 • Kopia på hyresfakturor från föregående verksamhetsår
 • Fakturor för ledarutbildning
 • Ekonomisk redovisning av idrottsläger från föregående år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa