Gagnefs kommuns Kulturpris - Lämna förslag på mottagare

LÄS MER

Gagnefs kommuns Kulturpris är en utmärkelse för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet under längre tid. 

Vem nominerar? 

Du som bor i Gagnef kan nominera till Kulturpriset. 

Du kan nominera en eller flera personer eller föreningar som är verksamma i eller har anknytning till Gagnefs kommun kan nomineras till Kulturpriset.  
Den nominerade ska vara verksam inom: arkitektur, dans, drama, foto, konst, kulturarv, litteratur och musik .
Den nominerade ska under lång tid ha varit av stor vikt för kulturlivet i Gagnefs kommun 

Prissumma 

10 000 kr. I det fall flera nominerade utses delar dessa på prissumman. 

Sista anmälningsdag 

Förslag till kulturpristagare ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast den 31 mars.

Hur nominerar jag?

Nominering öppen 1 januari till och med 31 mars.

Du fyller i uppgifter om ditt förslag till pristagare med en kortfattad motivering samt dina kontaktuppgifter via denna e-tjänst.

Alternativt kan du skicka in din nominering till: 
Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se

Mer information

Läs mer på vår webbplats  gagnef.se/kultur-och-fritid

Frågor om kulturpriset

Linnea Gustafsson
linnea.gustafsson@gagnef.se
0241-15313

Automatiserad registrering och beslut 

När du fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på din nominering automatiskt till den e-postadress du anger i  e-tjänsten. Kultur- och Fritidsnämnden beslutar om vem som ska få kulturpriset. 

Tack för att du medverkar i nomineringen till Kulturpriset! 

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi hämta uppgifter från andra system som t.ex. skatteverket och fylla i dessa uppgifter automatiskt. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information. Inloggning kräver e-legitimation (BankID)-  Så här skaffar du e-legitimation

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa