Inloggning Mina sidor - Gagnefs kommun

Logga in som medborgare

Använd din personliga e-legitimation för att logga in som medborgare i e-tjänster och för följa ärenden via Mina sidor.
E-legitimation används för att kommunen ska vara säker på vem det är som använder en e-tjänst samt att rätt person får tillgång till rätt ärenden via Mina sidor.
Din e-legitimation använder du även vid kontakt med andra myndigheter, såsom Skatteverket och Försäkringskassan.

E-legitimationer som vi stödjer idag är: BankID och Mobilt BankID

 

Logga in som personal

Välj denna inloggningsmetod om du är anställd inom kommun, alternativt inom ett kommunalt bolag eller är förtroendevald och ska (bland annat) göra något av följande:

  • Handlägga/hantera inkomna ärenden i e-tjänster där du är behörig handläggare
  • Använda interna tjänster som medarbetare 
  • Använda interna tjänster som förtroendevald
  • Skapa dokumentsigneringsförfrågningar

Inloggningen sker med ditt vanliga konto (fornamn.efternamn@gagnef.se)