Avfall, egen kompost - anmäla

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kompostering av matavfall

Kompostbehållaren kan vara köpt eller hemtillverkad. För permanentboende bör komposten vara isolerad och det är viktigt att det finns utrymme för den mängd matavfall och strö som ska tillföras även om komposten fryser vintertid.

För att matavfallet inte ska vara åtkomligt för råttor, fåglar och andra djur ska kompostbehållaren vara skadedjurssäker. Det innebär bland annat att:

  • Hål eller springor får vara max 5 mm.
  • Det skall finnas lock och botten.

Köpa kompostbehållare

Se till att kompostbehållaren är avsedd för matavfall, det finns även trädgårdskomposter vilka oftast är betydligt billigare än varmkomposter men de är varken utformade eller avsedda för att kompostera matavfall.

Tillverka egen kompostbehållare

En hemtillverkad kompostbehållare är ofta gjord av trä men det finns många andra material och sätt att utforma den på. Använd sökord som "bygga varmkompost ritning" för att hitta ritningar och information.

Storlek på kompostbehållaren

Storleken bestäms efter antalet personer i hushållet och om den är isolerad eller inte. Tumregler för dimensionering av kompostbehållare är:

  • Ej isolerad - 100 liter/person
  • Isolerad - 50 liter/person
  • Roterande isolerad -25 liter/person

Hämtning av matavfall

Du kan välja bort hämtning av matavfall, då sker endast hämtning av brännbart restavfall (grått kärl) och därmed debiteras bara avgift för detta samt den fasta avgiften. Det bruna kärlet kommer att hämtas in av Dala Vatten och Avfalls personal.

Kompostering av latrin eller slam

Latrinkomposten ska vara utförd i tåligt material och ha regntätt lock. Genom öppningar i tak och väggar ska innehållet kunna syresättas. Den ska vara tät så att varken fåglar, råttor eller flugor kan ta sig in. Det är förstås också viktigt att innehållet inte kan läcka ut. Botten måste därför vara tät och tätningen ska fortsätta minst 20 cm upp på sidoväggarna.

Storlek på kompostbehållaren

Varje kompostbehållare ska rymma ca 500- 1000 liter, beroende på hur mycket den kommer att användas. För permanentbostäder ska kompostanläggningen bestå av två behållare om ungefär 1000 l vardera. För ett fritidshus räcker det i regel med 2 x 500 l. Facken ska sedan användas växelvis.

Om man separerar urinen, och omhändertar den som växtnäring, kan kompostbehållarnas volym minskas väsentligt. Genom att separera urinen får man dessutom en mer lättskött kompost som ger ifrån sig mindre kväve. Om man däremot vill samkompostera latrin och hushållsavfall ska man välja rymligare behållare, eller fler kärl.

Läs mer på vår webb

Observera att om komposteringen orsakar olägenhet kan miljö- och byggnämnden förelägga om krav på åtgärder eller förbjuda att anläggningen används.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa