Strandskyddsdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strandskydd

Om du vill bygga, gräva, anlägga eller på något annat sätt göra ingrepp och påverka strandskyddet, så finns det möjlighet att söka dispens hos Miljö- och byggnadsnämnden. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får man inte påverka syftet med strandskyddet på ett negativt sätt.

Ansökan ska innehålla nedanstående handlingar där någon av handlingarna ska ha tydlig markering som visar fri passage för allmänheten vid strandlinjen (minimum 25 meter).

Att tänka på då du fyller i ansökan

  • Fyll i vad som blir nytt i ditt ärende, inte vad som redan finns.
  • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.
  • Ska du ansöka om flera ärenden, skapa ett nytt ärende i e-tjänsten för respektive ärende. 
  • Ju mer information om ditt ärende du som sökanden fyller i, ju större chans har du till en snabbare handläggning. 

Frågor om lov, tillstånd och anmälan

Se byggnadsinspektörernas kontaktuppgifter på vår webbplats.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Nödvändiga handlingar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa